• Misyon & Vizyon

    Misyon

    İnsani ve etik değerlere, takım çalışması ve sorumluluk bilincine, temel bilgi ve beceriye sahip teknolojik gelişmeleri izleyebilen ve uygulayabilen, çevreye duyarlı, bu alandaki  sorunları çözebilen, kamu ve özel sektörde başarılı görevler üstlenebilecek, bilimsel ve  teknik donanımlı makine mühendisleri yetiştirmek.

    Vizyon

    Ülkemizin makine mühendisliği eğitimine ve sektörüne hizmet veren önemli birimlerinden; fiziki şartlara ve yetişmiş personele sahip olmakla tanınan, gerekli projeleri üreten, sorunları çözen, tercih edilen ve mensubu olmakla gurur duyulan bir bölüm olmak.